Jon Brunberg

Texts

A collection of reviews, curatorial texts, blog posts and articles by myself and other authors.

Konst, konflikt och den autokatalytiska loopen

Våren 2010 blev jag inbjuden av min kollega, konstnären Andrea Hvistendahl, att delta i en serie dialogmöten arrangerade av Vox Pacis, Sensus och Folke Bernadotteakademin, vars syfte var att diskutera kulturens roll i konfliktlösnings- och fredsprocesser. Inför det sista mötet, den 4:e maj, ombads jag att göra en kort framställning med anledning av mitt arbete med The Polynational War Memorial och skrev denna text under mina förberedelser inför anförandet. Den har redigerats något inför publicering och länkar och fotnoter har lagts till.

 

The Brioni Practical Utopias Summit - A Report

A report from my participation in the Brioni Practical Utopias Summit at Brioni Island, Croatia, September 26-29, 2013

 

En ofrivillig hobbypoliticos bekännelser

By Jon Brunberg. Text for tsnoK, published in november 2011 at tsnoK.se. In Swedish.

 

124 years

By Jon Brunberg. A catalogue text about borders and my work "124 Years" produced for documentalities.org, May 2010.

 

Demokratin och den konstnärliga friheten

By Jon Brunberg. Article for Swedish Radio P1 OBS, and their jubilee week. Broadcasted April 12 2010. Text in Swedish.

 

About '19 Years + one tool for measuring power' by Catrin Lundqvist

Text by the curator Catrin Lundqvist for the exhibition "19 years + one tool for measuring power" at The Studio, Moderna Museet, Stockholm 25 February - 21 March, 2010

 

2009 in the mirror: obama's nobel peace prize

Text by Jon Brunberg for the Ideas for Change blog, published in January 2010. In English.

 

Article for Obs i Sveriges Radio p1: Konsten och kapitalet

Article for Swedish Radio P1 OBS and the series 'Konsten och kapitalet' by Jon Brunberg. Broadcasted April 23 2009.

 

Frida Cornell: Jon Brunberg's 19 Years

Curatorial text by Frida Cornell published in the catalogue for the exhibition 'Changing Matters - the Resilience Art Exhibition' in 2008.

 

Dossin-Mechelen Workshop: Report

Article about Dossin-Mechelen International Architectural Workshop by Jon Brunberg, written for war-memorial.net. First published 2007-03-22

 

War Memorial by Claes Sörstedt for A10 #12 06

The Swedish artist Jon Brunberg is planning a series of monuments commemorating all humans killed in wars since May 1945.

 

Det polynationella krigsminnesmärket

Article about the Polynational War Memorial by Jon Brunberg, written for an unpublished issue of CRAC in Context in 2006. In Swedish

 

An interview with Pablo Castro at OBRA Architects

An interview with Pablo Castro at OBRA Architects by Jon Brunberg published at war-memorial.net in 2005.

 

Memorials are After all Only Symbolic Works of Art

By Jon Brunberg for war-memorial.net, published 2005

 

Counting the Dead - The Iraq Body Count Project

An interview with John Sloboda, co-founder of the Iraq Body Count by Jon Brunberg published on war-memorial.net in 2004.

 

Power People - en intervju med Annika Drougge och Johan Malmström

An interview with Annika Drougge and Johan Malmström by Jon Brunberg. First published as a wallpaper newsprint at the art event "Protest Bar" at Artnode in Stockholm in 2001. In Swedish.