Jon Brunberg

#caption1

Diagram, graphite on paper, 180x140 cm (detail)

#caption2

Tolerate (the video), Living History Forum, 2011

#caption3

White Male, plastic and enamel paint, life-size, 1993-94

#caption4

Moderna Museet, the Studio, 2010. Photo: Åsa Lundén

#caption5

19 Years, animation/video, 2008-11

#caption6

Asylum seekers - Origins and destinations (2012) , graphite on paper, 217x154 cm

 

Videoverket Tolerera pedagogiskt material i utställning om Anne Frank

2016-11-11 14:43:35

Only in Swedish

I videoverket Tolerera förklarar två psykologer - Liria Ortiz och Fred Saboonchi - samt psykoanalytikern Tomas Böhm (avliden 2013), hur man kan förstå tolerans och intolerans utifrån ett psykologiskt perspektiv. De föreslår också hur man kan använda psykologiska verktyg för att få syn på och motverka intolerans i sin omgivning, och för att öka sin egen tolerans.

Videon, som producerades för Forum för levande historias utställning P.K. - en utställning om intolerans 2011, används nu som ett utbildningsmaterial för utställningen Anne Frank - ”Om jag bara får vara mig själv” som just nu visas på Forum för levande historia i Stockholm. Videon riktar sig specifikt till de skolor och lärare som besöker utställningen, men kan också ses av allmänheten på nätet i deras filmrum.

Berättelsen om Anne Franks öde var viktig för mitt politiska uppvaknande i ungdomen, därför känns det särskilt hedrande att Forum för levande historia nu valt att låta filmen ingå som en del av det pedagogiska arbete som bedrivs kring utställningen.

Läs mer:

>> Se videon i Forum för levande historias filmrum
>> Läs mer om videon Tolerera
>> Om P.K. – en utställning om intolerans
>> Om Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”

Ny bok från Jon Brunberg förlag: Tågteve av My Lindh

2016-11-11 13:01:06

Sommaren 2012 genomförde My Lindh en installation med titeln Tågteve med intentionen att omvandla tågets fönsterruta till skärm och tågresan till film. Installationen utgjordes av ett trettiotal stora textskyltar, med ett utseende som påminner om televisionens undertexter, som placerades ut i landskapet längs en 25 km lång sträcka på tåglinjen Stockholm – Uppsala. Skyltarna bildade en poetisk och fragmentarisk text som kunde läsas från båda körriktningar.

Nu släpps boken Tågteve där My Lindh bygger vidare på installationen i bokform. Boken innehåller en serie fotografier av textskyltarna i landskapet och tre essäer som på olika sätt tar avstamp i verket, av Marianna Garin, konstvetare och curator på frilansbasis, Khashayar Naderehvandi, poet och Monica Sand, konstnär och forskare. Sandra Praun står för den vackra och eleganta formgivningen.

Tågteve är producerad med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Kulturnämnden Uppsala kommun.

>> Boken kan köpas från förlagets hemsida till releasepriset 160 kr + 45 kr porto under november månad.

>> Infoblad om Tågteve (PDF 468 kb)

>> Bläddra i boken

>> Läs mer om releaserna