Jon Brunberg

P.K. öppnar på Kulturen i Lund den 25/9

Välkommen till öppningen av utställningen P.K. – en utställning om intolerans på Kulturen i Lund den 25 september 2015 kl 14.00-15.00.

Welcome to the opening of P.C. - An Exhibition About Intolerance at Kulturen in Lund on the 25th of September 2015, 2pm-3pm.

Läs mer på Kulturens hemsida

P.K. är en utställning som lämnar avtryck, väcker frågor och erbjuder verktyg för tolerans.

Under 2010 publicerade Forum för levande historia en studie om ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige. Med utställningen P.K. bygger vi vidare på denna studie. Konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Ohlson Wallin har använt rapporten Den mångtydiga intoleransen som inspiration för utställningens konstverk och installationer. I P.K. får ungdomar möjlighet att diskutera och reflektera kring frågor om intolerans. Läs mer om konstnärerna i P.K.

En workshop i utställningen tar sin utgångspunkt i de tre konstnärernas verk. Med hjälp av filmer, taktila spel och frågor undersöks innebörden av tolerans/intolerans. Workshopen riktar sig till skolklasser i gymnasiet och åk 9.

Här finns övningar som kan användas före eller efter workshopen. Dessa övningar går ut på att väcka tankar om begreppen tolerans/intolerans, skapa diskussion kring hur intolerans kan motverkas och var ansvaret för detta ligger.

Utställningen är producerad av Forum för levande historia. Läs mer här!