Jon Brunberg

Disappear, IASPIS, 2002
1/2

Protest Center

Urban Curating web art section, Jyväskylä, Finland, 1999
Disappear, IASPIS Gallery, Stockholm 2000
Resistance Bar, Art Node, 2001
Sex & Politik, Linköpings Konsthall Passagen, 2002

A recurring theme in my work between 1995 and 2002 was the protest as a tool for personal and political change, a work that has took a variety of forms, ranging from installations, sculpture and painting to Internet-specific work.

Protest Center, the latest work in this series, started as an Internet based research project with the aim to collect protests from all over the world. The ambition was to keep it strictly independent and objective in political issues. Even though Protest Center between 1999 and 2001 mainly functioned as an internet specific work and more as a research tool than as an art object it was exhibited a couple of times.

In October 2002 Protest Center was exhibited at Passagen in Linköping, Sweden as a guest in Annika Drougge and Johan Malmström's exhibition Sex & Politics. The aim was to examine Linköping's current status as a town for protests and other political activities and to process the installation during my four-day visit. For this occasion I decided to put up the web site again. The result of the four-day work, except from the large amount of information I collected, was six video interviews and two telephone interviews that was simply edited on site and displayed on a monitor in the room. The people interviewed were involved in anti-pornography campaigns, green activism, political work in the Swedish Parliament, the youth division of the left-wing party and the ploughshares movement. This was an experiment to take the concept of the web site out in the public space in a more socially directed process.

 

PRESS RELEASE
By Mats Stjärnsted

IASPIS Gallery, Stockholm. Nov 09-27 2000.

Jon Brunberg, Eduardo Difarnecio, Annika Drougge/Johan Malmström, Maria Lindberg, Maria Miesenberger och Rivane Neuenschwander: Utställningen är sammanställd av Karen Diamond, Daniel Bimbaum och Mats Stjernstedt IASPIS Galleriet 24/1 l - 17/12/00 Vernissage Fredag den 24 november kl. 17 - 19

Sist i utställningsserien Syndrome visas grupputställningen Disappear, en utställning som rör sig kring frågeställningar om att aktivera rum genom att tömma dem på sitt innehåll- Därmed påstås inte att an är ett tomt rum,-ett tömt rum - som nu redovisas i IASPIS Galleriet- Kanske mer än vid något annat tillfälle i utstallningsserien har rummet fyllts med olika konstnärers uttryckssätt, med teckningar video fotografi, skulptur, ett interaktivt, webbaserat arbete samt en aktiverad situation där två konstnarer själva agerar i sitt verk.

När Eduardo Difarnecio i videon Groceries (2000) försvinner ut ur sin lägenhet och lämnar filmkame- ran påslagen går han inte bara ut for att handla livsmedel, han undersöker samtidigt ett spår i film- konsten som beträtts ett flertal gånger; tidigare experiment med tid i film. Samtidigt är tanken på en avancerad filmproduktion långt borta. Videon har en utpräglat dokumentär känsla och är utförd på enklast tänkbara sätt. En statisk kamera filmar en rumsinteriör, löpande filmrutor blir till en stillbild. Tiden som passerar kan betraktaren endast skönia via indirekt information, guidad av vardagsljud som tränger genom vaggen från gatulivet utanför.
Annika Drougge och Johan Malmströms gemensamma verk utgör ett exempel på en strävan som konsten visat under senare år, en strävan att där kommunikation och sociala sammanhang inräknas som ett led i en estetisk upplevelse. l Disappear förbereder Annika Drougge och Johan Malmström en demonstration med efterföljande torgmöte som, innan utställningsperioden är över, drar ut på gatorna tillsammans med de betraktare som vll göra sina röster hörda. IASPIS geografiska placering i ett politiskt betydelsefullt område ar givetvis en av verkets förutsättningar.
Om Drougge/Malm- ströms verk är platsspecifikt är deras samarbetspartner Jon Brunbergs bidrag till utställningen inte specifikt till någon plats annat an till det utrymme som en dator med internetuppkoppling erbjuder. Via Jon brunbergs www.protestcenter.org kan besökaren redan i gallerirummet inträda i diskussionen på elektronisk väg.
l Maria Lindbergs verk skymtar ibland en känsla av frånvaro, ibland har denna frånvaro handlat om ett slags allmänmänskliga tillkortakommanden, om svåra eller bagatellartade nederlag som vi förmodligen möter i våra liv förr eller senare och som därför för en betraktare är lätta att identi- fiera. Maria Lindberg visar i Disappear en rad verk utförda i skilda material, men vad som framfö- rallt visas här är hennes saknad efter vissa fotografier eller teckningar ur verkproduktionen som gått skilda - ibland ödesdigra - öden till mötes.
Maria Miesenberger utesluter i en fotografisk process personer ur sina bilder, andra sparas men erbjuds en liknande anonymitet, ur fokus, som om skärpan inte varit korrekt inställd, eller som om framkallningsprocessen avstannade förtidigt. Kombinerat med fotografi visar Miesenberger i utställningen två skulpturer, Duck and Cover (2000), plastiska kroppar med samma proportioner som en femårig person. De söker skydd i sina kläder, gömmer sig undan en för betraktaren osynlig fara.
Rivane Neuenschwanders separatutställning föregick Disappear i IASPIS Galleriet och den redovi- sade verk som konstnären utfört under sin vistelse på IASPIS i perioden juli till oktober. Rivane Neuenschwander söker i sina verk en materialens yttersta gräns och vad som kan finnas där mellan befintlighet och ett mer upplöst tillstånd. Rivane Neuenschwanders medverkan i Disappear är ett experiment som utförts på konstnärens begäran. Tre verk från hennes utställning finns bevarade, inte orörda och intakta, utan nedmonterade och kvarlämnade som disparata spår i utställningsrummet.

För pressbilder och vidare information, vänligen kontakta Magdalena Malm på tel: 08-402 35 77. Tack till Stiftelsen Framtidens kultur IASPIS Galleriet Konstakademien 2 tr, Fredsgatan 12, Stockholm Öppet: tis-fre l l - 17, lör-sön 12- 16